Facilități de finanțare

UE / BERD / Guvernul României – MDLPL

Facilitate de finantare pentru cresterea competitivitatii Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania

Definitie

Facilitatea de finantare este o initiativa a Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), a Comisiei Europene si a Guvernului României – prin Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintei (MDLPL).

Obiectiv general

Sustinerea cresterii competitivitatii Întreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM) din sectorul industrial pe piata unica europeana, prin accesarea creditelor bancare necesare derularii proiectelor de investitii care sa asigure conformarea cu legislatia în vigoare privind protectia mediului, securitatea si sanatatea în munca, calitatea si securitatea produselor.

Reprezinta o solutie integrata pentru un proiect de investitii al unei IMM prin faptul ca asigura:

 • Sursa de finantare
 • Asistenta tehnica gratuita
 • Grant de pâna la 20%

Avantaje directe pentru IMM

 • Obtinerea unui credit în valoare maxima de 500.000 Euro de la bancile participante in proiect.
 • Utilizarea împrumutului pentru realizarea conformitatii cerute de autoritatile de protectia mediului si protectia muncii.
 • Asistenta tehnica gratuita din partea consultantului de specialitate – WS Atkins Consultants SRL, constând din:
  • audit de mediu, securitate si sanatate în munca, pentru identificarea aspectelor semnificative si propuneri de îmbunatatire
  • vizitarea amplasamentului si analiza documentelor / autorizatiilor relevante
  • elaborarea raportului de audit si a planului de investitii.
 • Obtinerea unui stimulent financiar de 20% din valoarea împrumutului (maxim 100.000 Euro), direct de la BERD la finalizarea investitiei pâna la 31 octombrie 2009, pe baza rezultatului verificarii efectuate de catre consultantul de specialitate – MWH.

Banci Participante la acordarea împrumuturilor

Banca Comerciala Romana si Banca Romana de Dezvoltare

Beneficiari Eligibili

Numai Societatile cu statut juridic de Întreprindere Mica si Mijlocie, în sensul prevederilor date de Legea 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii (cu modificarile si completarile ulterioare) si care îndeplinesc urmatoarele conditii:

 • Activeaza în sectorul industrial si al serviciile conexe, în principal în urmatoarele domenii:
  • Mobila / prelucrarea lemnului;
  • Electronica / Electrotehnica / IT;
  • Textile;
  • Industrie alimentara;
  • Detergenti / Cosmetice;
  • Piese de schimb / Sub-componente mecanice.
 • Au în majoritate actionariat privat (peste 50% capital privat).
 • Îndeplinesc criteriile de eligibilitate financiara solicitate de catre bancile participante.

Investitii eligibile

Exemple de investitii eligibile: modernizari cladiri industriale, echipamente, programe software, sisteme de management si îmbunatatiri care duc la conformarea cu legislatia în vigoare privind protectia mediului, siguranta si securitatea în munca, calitatea produselor, aplicabila sectorului industrial respectiv.

Conditii de acordare a împrumutului

 • Valoarea maxima a împrumutului : 500.000 Euro
 • Pot fi finantate mai multe investitii în cadrul unui împrumut al unei IMM, dar valoarea totala a împrumutului nu va depasi 500.000 Euro
 • Pentru o investitie care depaseste valoarea de 500.000 Euro, diferenta dintre valoarea totala a investitiei si suma de 500.000 Euro împrumutata prin aceasta facilitate de finantare poate proveni din alte linii de creditare oferite de banca aleasa, în functie de acceptul si acordul realizat cu aceasta. Stimulentul financiar primit la finalizarea investitiei va fi însa de maxim 100.000 Euro (20% din 500.000 Euro împrumutati prin Facilitatea de finantare)
 • Fiecare dintre cele 2 banci participante va aplica propriile conditii de creditare: conditii de eligibilitate financiara, moneda în care se face împrumutul, rata dobânzilor, perioada de gratie, sanctiuni corespunzatoare pentru cazurile în care nu sunt respectate conditiile Facilitatii de finantare (inclusiv clauze privind returnarea stimulentului financiar acordat fara îndeplinirea tuturor cerintelor necesare) etc.

Singura conditie pre-stabilita este ca termenul scadent de rambursare aîmprumutului sa nu fie mai mic de 18 luni.

Conditii de acordare a stimulentului financiar nerambursabil

 • IMM va primi stimulentul financiar nerambursabil direct de la BERD, în termen de 20 de zile de la primirea de catre BERD a Formularului de verificare a investitiei, emis de Consultantul Verificator (MWH).
 • Stimulentul financiar se calculeaza ca procent de 20% din cea mai mica dintre urmatoarele sume:
  • Valoarea totala a împrumutului primit de IMM; sau
  • Costurile totale ale investitiei fara TVA, dar nu va depasi 100.000 Euro.
 • Moneda de plata – în Euro, în contul indicat de IMM si specificat de Consultantul Verificator în Formularul de verificare.
 • Stimulentul financiar nerambursabil va fi platit doar în cazul proiectelor a caror implementare va fi finalizata înainte de 31 octombrie 2009.

Etape de participare

Luati legatura cu consultantul ATKINS si veti fi îndrumati cu privire la eligibilitatea investitiei conform criteriilor acestei facilitati de finantare;

Completati formularul de eligibilitate si semnati scrisoarea de angajament cu BERD în vederea obtinerii finantarii;

Solicitati informatii privind criteriile de eligibilitate financiara de la bancile participante;

Primiti asistenta tehnica gratuita din partea consultantului ATKINS pentru identificarea si definitivarea planului de investitii necesare conformarii cu legislatia în vigoare;

Completati cererea de creditare în vederea aprobarii de catre banca participanta aleasa de dumneavoastra si semnati apoi acordul de împrumut cu aceasta;

Finalizati pâna la sfârsitul lui octombrie 2009 investitia necesara pentru conformarea cu legislatia;

Consultantul MWH va verifica finalizarea investitiei conform cerintelor Facilitatii de finantare;

BERD va va transfera stimulentul financiar nerambursabil în valoare de 20% din totalul împrumutului acordat.

Durata

Facilitatea de finantare va fi disponibila pâna la epuizarea sumei de 40 milioane Euro în împrumuturi, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2009.

Date de contact

Cristina Lazar – Consultant de mediu WS ATKINS Consultants SRL

Str. General Ernest Brosteanu nr.15 010527 Bucuresti Telefon / Fax 021 210 50 60

021 210 51 67 E-mail atkins@clicknet.ro

Sursa: www.mdlpl.ro