Standarde române și ISO

SR ISO 7970 – 2001 – Grâu .Specificaţii

ISO 11051 – 1999 – Grâu durum; Specificaţii

SR 5447 -1994 – Porumb boabe pentru consum alimentar

STAS 5448 – 1972 – Porumb boabe pentru furaj

STAS 984- 1972 – Secară alimentară

SR 877 – 1996 – Făina de grâu

SR 1225 – 1996 – Griş

SR 878 – 1996 – Pâine de făină de grâu

STAS 1227 /2-1989 – Biscuiţi. Reguli pentru verificarea calităţii, ambalare, marcare, depozitare, transport şi documente

SR 1227/1 – 1994 – Biscuiţi. Condiţii tehnice generale de calitate

SR 1227/1/A1 – 1997 – Biscuiţi. Condiţii tehnice generale de calitate

SR 1227/2/A1 – 1998 – Biscuiţi. Reguli pentru verificarea calităţii, ambalare, marcare, depozitare, transport şi documente

STAS 756/1- 1985 – Paste făinoase. Condiţii tehnice generale de calitate

STAS 756/1/A1- 1997 – Paste făinoase. Condiţii tehnice generale de calitate

STAS 756/1/A2 -1999 – Paste făinoase. Condiţii tehnice generale de calitate

STAS 985- 1979 – Drojdie pentru panificaţie

SR 13360 – 1995 – Sare pentru uz alimentar