Instrumente de finanțare europene

FEADR – Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.

Potrivit Reglementării Consiliului Europei nr.1290/2005 privind finanţarea PAC s-a creat FEADR pentru finanţarea programelor de dezvoltare rurală.

Prin OUG nr.13/27 februarie 2006 a fost înfiinţată Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit care asigură implementarea tehnică şi financiară a FEADR.

Modul în care acest fond finanţează concret investiţiile este dat de către Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 elaborat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

FSE – Fondul Social European este implementat în conformitate cu Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Muncă şi se concentrează pe patru domenii principale: creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, îmbunătăţirea accesului la ocupare şi participare pe piaţa muncii, îmbunătăţirea nivelului de incluziune socială prin combaterea discriminării şi facilitarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor dezavantajate, precum şi promovarea parteneriatului pentru reforma în domeniile ocupării şi ale incluziunii.