Fonduri structurale

Programe operaţionale

Programul National pentru Dezvoltare Rurala
Perioada de depunere Domenii de finantare active
De la… pana la…
03 noiembrie 2008 15 decembrie 2008 Masura 1.2.3. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere, axa 1- Schema de ajutor de stat XS 13/2008
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Perioada de depunere Domenii de finantare active
De la… pana la…
26 mai 2008 31 decembrie 2013 DMI 1.1 Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile – Sprijin financiar de până la 920.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii, axa 1
20 august 2008 31 decembrie 2013 DMI 1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri, Operatiunea Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale, axa 1
20 august 2008 31 decembrie 2013 DMI 1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri, Operatiunea Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare, axa 1
19 mai 2008 31 decembrie 2013 DMI 1.3 Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil, Operatiunea Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor, axa 1
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Perioada de depunere Domenii de finantare active
De la… pana la…
16 aprilie 2008 15 decembrie 2008 „Şcoala pentru toţi”, DMI 1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate, axa 1
16 aprilie 2008 15 decembrie 2008 “Carieră în educaţie şi formare”, DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională, axa 1
16 aprilie 2008 15 decembrie 2008 “Parteneri în formare continuă”, DMI 1.4 Calitate în formare profesionala continua, axa 1
16 aprilie 2008 15 decembrie 2008 “Continuă să te califici!”, DMI 2.3 Acces şi participare la FPC, axa 2
16 aprilie 2008 15 decembrie 2008 „Antreprenoriatul, o alternativă de carieră” DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale, axa 3
16 aprilie 2008 15 decembrie 2008 “Adaptabilitate şi flexibilitate”, DMI 3.2 Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii, axa 3
15 decembrie 2008 21 noiembrie 2008 „Educatie mai buna pentru toti”, DMI 1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate, axa 1
15 decembrie 2008 21 noiembrie 2008 „Calificari europene” , DMI 1.4 Calitate în formare profesionala continua, axa 1
15 decembrie 2008 21 noiembrie 2008 „Invata o meserie”, DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă, axa 2
15 decembrie 2008 21 noiembrie 2008 „Calificarea – o sansa pentru viitor!”, DMI 2.3 Acces şi participare la FPC, axa 2
15 decembrie 2008 21 noiembrie 2008 „Competente pentru competitivitate”, DMI 3.2 Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii, axa 3
15 decembrie 2008 21 noiembrie 2008 POS DRU: AP 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, DMI 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila”
15 decembrie 2008 21 noiembrie 2008 „Sanse egale si respect”, DMI 6.3 Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii, axa 6