Sisteme de management

SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe

Acest standard specifică cerinţele pentru un sistem de management al calităţii atunci când o organizaţie: a) are nevoie să demonstreze capabilitatea sa de a furniza consecvent produse şi servicii care satisfac cerinţele clientului şi cerinţele legale şi reglementate aplicabile şi b) urmăreşte să crească satisfacţia clientului prin aplicarea eficace a sistemului, inclusiv a proceselor pentru îmbunătăţirea sistemului şi asigurarea conformităţii cu cerinţele clientului şi cu cerinţele legale şi reglementate aplicabile. Toate cerinţele acestui standard sunt generice şi sunt destinate a fi aplicabile oricărei organizaţii, indiferent de tipul sau mărimea sa, ori de produsele şi serviciile pe care le furnizează.

 

SR ISO 31000:2018 – Managementul riscului. Linii directoare

Prezentul document furnizează linii directoare pentru managementul riscului cu care se confruntă organizaţiile. Aplicarea acestor linii directoare poate fi adaptată oricărei organizaţii şi contextului acesteia. Prezentul document oferă o abordare comună pentru gestionarea oricărui tip de risc şi nu este specific unei anumite industrii sau sector. Prezentul document poate fi utilizat pe toată durata de viaţă a organizaţiei şi poate fi aplicat oricărei activităţi, inclusiv luării deciziilor la toate nivelurile.

 

SR EN ISO 22000:2019Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar

Acest document specifică cerinţe pentru un sistem de management al siguranţei alimentelor (SMSA), pentru a permite unei organizaţii care este direct sau indirect implicată în lanţul alimentar: să planifice, să implementeze, să opereze, să menţină şi să actualizeze un SMSA care furnizează produse şi servicii care sunt sigure, în conformitate cu utilizarea preconizată a acestora; să demonstreze conformitatea cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile, privind siguranţa alimentelor; să evalueze şi să estimeze cerinţele convenite de comun acord cu clienţii în privinţa siguranţei alimentelor şi să demonstreze conformitatea cu acestea; să comunice eficace părţilor interesate relevante din lanţul alimentar problemele privind siguranţa alimentelor; să asigure că organizaţia se conformează politicii sale declarate de siguranţă a alimentelor; să demonstreze conformitatea către părţile interesate relevante; să urmărească certificarea sau înregistrarea SMSA propriu de către o organizaţie externă, sau să facă o autoevaluare sau autodeclarare a conformităţii cu acest document.

SR EN ISO 45001:2023Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare

Prezentul document specifică cerințele pentru un sistem de management al sănătății și securității în muncă (SSM) și oferă îndrumări pentru utilizarea acestuia, pentru a da posibilitatea organizațiilor să asigure locuri de muncă sigure și sănătoase prin prevenirea traumatismelor și îmbolnăvirilor determinate de muncă, precum și prin îmbunătățirea proactivă a performanței referitoare la SSM. Prezentul document este aplicabil oricărei organizații care dorește să stabilească, să implementeze și să mențină un sistem de management SSM pentru a îmbunătăți sănătatea și securitatea în muncă, pentru a elimina pericolele și a minimiza riscurile referitoare la SSM (inclusiv deficiențele sistemului), pentru a obține avantaje prin valorificarea oportunităților SSM și pentru a trata neconformitățile sistemului de management SSM asociate cu activitățile sale. Prezentul document ajută o organizație să obțină rezultatele intenționate ale sistemului său de management SSM. În concordanță cu politica organizației referitoare la SSM, rezultatele intenționate ale unui sistem de management SSM includ: a) îmbunătățirea continuă a performanței referitoare la SSM; b) îndeplinirea cerințelor legale și a altor cerințe; c) realizarea obiectivelor referitoare la SSM. Prezentul document este aplicabil oricărei organizații, indiferent de mărime, tip și activități. Este aplicabil riscurilor referitoare la SSM aflate sub controlul organizației, ținând cont de factori cum ar fi contextul în care activează organizația și necesitățile și așteptările lucrătorilor acesteia și ale altor părți interesate. Prezentul document nu stabilește criterii specifice pentru performanța referitoare la SSM și nici specificații pentru proiectarea unui sistem de management SSM. Prezentul document permite unei organizații ca, prin intermediul sistemului de management SSM, să integreze alte aspecte legate de sănătate și securitate, cum ar fi starea de bine/calitatea vieții lucrătorilor. Prezentul document nu tratează aspecte cum ar fi securitatea produsului, daunele asupra proprietății sau impacturile asupra mediului, care nu sunt legate de riscurile la adresa lucrătorilor și a altor părți interesate relevante. Prezentul document poate fi utilizat integral sau parțial pentru îmbunătățirea sistematică a managementului sănătății și securității în muncă. Totuși, declarațiile de conformitate cu prezentul document nu sunt acceptabile decât dacă toate cerințele standardului sunt cuprinse în sistemul de management SSM al organizației și sunt îndeplinite fără excluderi.

 

SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare

Acest standard specifică cerinţele pentru un sistem de management de mediu pe care poate să-l utilizeze o organizaţie pentru a-şi creşte performanţa de mediu.