Formare profesională

ROMPAN – GARANŢIA CALITĂŢII

Calificarea – perfecţionarea personalului direct productiv – cea mai bună metodă pentru ca agenţii economici să îşi atingă obiectivele în business

Ne aflăm într-o stare permanentă de schimbare a câmpului muncii care în contextul actual al crizei economice globale trebuie să facă faţă la cât mai multe provocări. În aceste condiţii, agenţii economici trebuie să califice şi să perfecţioneze continuu personalul, respectiv să se preocupe de formarea profesională, printr-un proces permanent de învăţare şi dezvoltare.

Uneori managerii consideră că formarea profesională nu reprezintă o investiţie ci o cheltuială. Insă, urmând un principiu verificat, acela că pentru maximizarea profitului nu este nevoie numai de materii prime şi auxiliare de cea mai bună calitate, ci şi de aplicarea corectă a tehnologiilor de fabricare, factorul uman are unul din cele mai importante roluri, s-a dovedit întotdeauna că cheltuială cu instruirea personalului devine o investiţie pe termen lung, care concură la eficientizarea afacerii în sine.

Inţelegând necesitatea existenţei lucrătorilor calificaţi din industria de morărit panificaţie Patronatul Român Rompan prin Centrul de formare, evaluare, perfecţionare profesională şi recalificare sprijină dezvoltarea forţei de muncă din sector, oferind cursuri de calificare şi perfecţionare, dar şi procedee de evaluare a competenţelor pentru lucrătorii cu experienţă.

Având deja experienţa calificărilor lucrătorilor din industia de morărit şi panificaţie prin cursuri realizate cu ajutorul fondurilor europene, Rompan porneşte un nou proiect de anvergură, la nivel naţional, ce se va desfăsura pe parcursul a trei ani “Perfecţionarea angajaţilor şi managerilor în domeniul noilor tehnologii de fabricaţie în vederea creşterii adaptabilităţii lucrătorilor şi intreprinderilor din industria de morărit şi panificaţie”.

Obiectivul general îl constituie perfecţionarea profesională privind noile tehnologii de fabricare pentru angajaţii şi managerii din industria de morărit şi panificaţie precum şi promovarea de instrumente moderne inovative de instruire (tip eLearning) în vederea perfecţionării utilizării noilor tehnologii de fabricaţie.

Preocuparea continuă a Patronatului Rompan pentru îmbunătăţirea calităţii profesionale în domeniu, materializată şi printr-un proiect axat pe dezvoltarea resurselor umane în perioada 2009 – 1010, s-a concretizat prin realizarea unui studiu de piaţă privind evaluarea forţei de muncă din sector. Printre alte rezultate ale acestui studiu, precizăm faptul că 73,6% din personalul operativ din industria de morărit panificaţie nu este calificat ceea ce reprezintă un semnal de alarmă deoarece în contextul european actual factorul uman intră în ecuaţia dezvoltării nu atât prin dimensiunea cantitativ-numerică, ci mai ales prin cea calitativ-structurală, exprimată în volumul şi conţinutul cunostinţelor, în posibilitatea reproducerii şi reînnoirii cât mai rapide a acestora în practica curentă.

Mai puţin de jumătate dintre firmele incluse în studiu (45,3%) au între 1 şi 10 posturi din organigramă ocupate de personal calificat pentru activităţi legate de producţia produselor de morărit şi panificaţie, cu pregătire profesională/meserie corespunzătoare postului ocupat.

Doar una din zece firme au între 21-30 posturi (10,1%) respectiv peste 31 posturi (13,1%) ocupate cu paersonal calificat corespunzător postului ocupat.

Având la bază rezultatele integrale ale studiului amintit, Rompan a câştigat un proiect strategic şi implementează deja programul pentru calificarea şi perfecţionarea personalului atât în varianta clasică a cursurilor realizate de către profesori calificaţi şi cu experienţă vastă în domeniu cât şi în varianta on-line.

Vă invităm să participaţi la cursurile organizate de Rompan, la finalul cărora cursanţii vor primi atât certificate cu recunoaştere internaţională a competenţelor, cât şi un bonus financiar pentru absolvenţi. Precizăm şi faptul că aceste cursuri sunt gratuite, ele realizându-se cu bani proveniţi din fondurile europene.

Intrebările şi solicitarile dvs le puteţi adresa la tel.021-314.24.13 sau email tehnic@rompan.ro.

Cursuri de formare profesională pentru calificarile:

Brutar

Brutar patiser preparator produse făinoase

Morar-silozar

Tehnician analize produse alimentare

Comerciant vânzator mărfuri alimentare

Cursuri de perfecţionare pentru calificările:

Brutar

Brutar patiser preparator produse făinoase

Morar-silozar

Tehnician analize produse alimentare

Comerciant vânzator mărfuri alimentare

Antreprenori

Managementul resurselor umane

Formator

Manager de proiect