Programe de formare profesională

Programe de formare profesionala

Fluctuatia mare de personal din industria alimentara in general si din industria de morarit si panificatie in special, creeaza membrilor ROMPAN si nu numai, reale probleme in ceea ce priveste gradul de instruire al lucratorilor.

Eforturile agentilor economici de a obtine produse alimentare de calitate se concentreaza si asupra formarii de adevarati profesionisti, specialisti care sa cunoasca, sa  iubeasca meseria in care activeaza si care sa aiba posibilitatea sa invete continuu de-a lungul timpului.

Incepand cu 1 martie 2007 Rompan a primit Autorizarea Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru realizarea de programe de formare profesionala a personalului angajat in industria alimentara.

In prezent, Rompan organizeaza cursuri de formare profesionala pentru urmatoarele calificari:

Nr.crt. Denumire calificare Nivel program de calificare COR
1 Brutar 1 COR 7412.1.
2 Morar-silozar 2 COR 8273.2.1
3 Comerciant – Vanzator marfuri alimentare 2 COR 5220.2.1.
4 Brutar, patiser, preparator produse fainoase 2 COR 7412.2.2.
5 Tehnician analize produse alimentare 3 COR 316232

Programa de desfasurare a acestor cursuri este in conformitate cu cerintele legale in vigoare.

In urma absolvirii cursurilor, Rompan va elibera un Certificat de Calificare Profesionala emis de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei care are atat recunoastere la nivel national cat si international.

Cursurile urmaresc dobandirea de cunostinte, abilitati si competente necesare desfasurarii in bune conditii si la standarde de pregatire ridicate a procesului de productie.

Cursurile sunt structurate in doua parti: o parte teoretica si o parte practica. Partea teoretica se poate realiza atat la sediul Rompan cat si in cadrul altor unitati dotate corespunzator calificarii. Rompan dispune de o sala de curs de 35 locuri precum si de logistica necesara unei bune desfasurari a procesului de instruire.

In cadrul asociatiei exista un numar mare de specialisti cu activitate efectiva in domeniul de morarit, panificatie si produse fainoase, cu vasta experienta practica si teoretica.

 

Cine poate participa la aceste cursuri?

Aceste cursuri se adreseaza persoanelor care lucreaza in domeniul industriei alimentare, moraritului si panificatiei si tuturor acelora care vor sa dobandeasca astfel de calificari.

Pentru programele de calificare de nivel 1 si 2, participantii trebuie sa fie absolventi ai scolii generale obligatorii ( conform Legii invatamantului nr 84/1995) sau ai invatamantului obligatoriu functie de data absolvirii de catre acestia.

Pentru programele de calificare de nivel 3, participantii trebuie sa fie absolventi ai invatamantului liceal.

 

Evaluarea si certificarea

Evaluarea initiala se va realiza pentru persoanele cu experienta la locul de munca de minim 6 luni, pe baza unui test initial de cunostinte pentru proba teoretica, in urma caruia candidatul va fi declarat admis. Pentru candidatii declarati admisi la aceasta proba , durata de desfasurare a cursului se reduce la jumatate.

Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de verificare, pe baza a doua teste (scris şi oral) de cunoştinţe teoretice. Pentru obţinerea certificatului de calificare, cursantul trebuie să obţină, la această evaluare, media minimă 7 (sapte).

Certificarea consta in eliberarea certificatului de calificare profesionala insotit de un supliment descriptiv care contine competentele profesionale dobandite in urma absolvirii cursului.

 

Modalitati de inscriere

Inscrierile se pot face pe baza completarii unei Cereri de inscriere, ce poate fi depusa la sediul ROMPAN, trimisa pe fax 021 312 26 50 sau e-mail: tehnic@rompan.ro. Ulterior se va semna Contractul de formare profesionala si se va achita taxa de participare.

Componenta unei grupe este de maxim 28 persoane

Pentru informatii legate de inscrierea la curs si taxa de participare va rugam sa contactati biroul tehnic, telefon 021 314 24 13, e-mail: tehnic@rompan.ro, d-na ing. Daniela Voica.

 

Acte necesare inscrierii la curs

Pentru inscrierea la curs sunt necesare urmatoarele acte:

  • copie dupa actul de identitate ( C.I.sau B.I.);
  • copie dupa certificatul de nastere;
  • copie dupa certificatul de casatorie( pentru doamnele care si-au schimbat numele);
  • copie dupa ultimul act de studii sau foaia matricola;
  • adeverinţe de la locul de muncă ce atestă experienţa în muncă, (minim 6 luni- numai pentru evaluare initiala)
  • adeverinta medicala ( specificat “clinic sanatos”).

Pentru o buna desfasurare a cursurilor si pentru alcatuirea grupelor de lucru va rugam sa ne transmiteti atat numarul participantilor cat si perioada in care acestia pot efectua instruirea.

De asemenea, daca sunt solicitari pentru calificari in alte domenii, va rugam sa ne informati.