Despre

PATRONATUL ROMÂN DIN INDUSTRIA DE MORĂRIT, PANIFICAŢIE ŞI PRODUSE FĂINOASE

ROMPAN este asociaţia reprezentativă care reuneşte, pe baza liberului consimţământ şi a comunităţii de interese, cei mai importanţi producători din industria de morărit, panificaţie şi produse făinoase, furnizori de materii prime şi auxiliare, constructori de utilaje şi echipamente specifice sectorului, cercetători şi proiectanţi, depozitari, distribuitori şi comercianţi.

ROMPAN este o asociaţie neguvernamentală, apolitică şi independentă, înfiinţată în anul 1991, care reprezintă şi apără interesele profesionale, economice, sociale şi morale ale membrilor săi în faţa organismelor naţionale guvernamentale şi neguvernamentale.

ROMPAN realizează legătura cu organizaţiile patronale europene în vederea susţinerii intereselor generale ale morarilor şi brutarilor în relaţia cu oficialităţile europene, fiind singurul patronat român din domeniu recunoscut în statele membre UE.

ROMPAN contribuie la promovarea şi dezvoltarea tehnică şi economică a firmelor membre, furnizându-le servicii de:

 • Asistenţă şi consultanţă tehnică, economică şi legislativă în derularea afacerilor;
 • Consultanţă în vederea implementării sistemelor de:
  • Management al calităţii (SR EN ISO 9001/2008)
  • Management al Siguranţei Alimentelor (HACCP; SR EN ISO 22000/2005)
  • Management de mediu (SR EN ISO 14001/2005)
  • Management pentru sănătate şi securitate operaţională (OHSAS 18001)
 • Cursuri de calificare şi perfecţionare pentru personalul din industria de morărit, panificaţie şi produse făinoase;
 • Cursuri de iniţiere în implementarea sistemelor de management al calităţii şi siguranţei alimentelor;
 • Cursuri de formare auditori pentru sistemele de management al calităţii şi siguranţei alimentelor;
 • Evaluarea competenţelor profesionale pentru calificările specifice sectorului de morărit-panificaţie;
 • Consultanţă pe teren acordată de echipe de specialişti în vederea găsirii unor soluţii sigure şi economice pentru implementarea sistemelor de management al calităţii şi siguranţei alimentelor;
 • Echipe de proiectare pentru construcţia de noi unităţi de producţie, precum şi retehnologizarea celor existente pentru întreaga industrie de morărit, panificaţie, paste făinoase, biscuiţi, patiserie şi cofetărie;
 • Strategii privind funcţionarea şi modernizarea sectorului;
 • Oportunităţi de finanţare pentru investiţii şi pregătire personal prin programe naţionale şi europene.

 

ROMPAN a elaborat lucrările:

 • Ghid de bune practici de igienă în morărit
 • Ghid de bune practici de igienă în panificaţie
 • Ghid de bune practici de igienă în patiserie-cofetărie în conformitate cu cerinţele legislaţiei europene privind siguranţa alimentelor, avizate de către autorităţile româneşti
 • Tradiţie şi meşteşug în brutărie.Colecţie de reţete şi instrucţiuni tehnologice
 • Tehnologii pentru fabricarea produselor de panificaţie din grâu cu defecte.

 

ROMPAN îşi desfăşoară activitatea de informare prin propriile publicaţii, site, informări zilnice, precum şi prin organizarea de seminarii şi simpozioane tematice.

ROMPAN este autorizat ca Centru de formare, perfecţionare şi evaluare profesională, specializat pentru sectorul de morărit, panificaţie şi produse făinoase.

ROMPAN este membru al unor federaţii patronale interne şi internaţionale.