Sănătate și securitate ocupațională OHSAS

În industria alimentară din întreaga lume se înregistrează numeroase accidente de muncă cu urmări mai mult sau mai puţin grave asupra lucrătorilor. Condiţiile nefavorabile de la locul de muncă pot duce adesea la apariţia bolilor profesionale.

Protecţia salariaţilor pe perioada în care aceştia se află la locul de muncă nu este o opţiune ci este o condiţie care se impune a fi luată, iar sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale ( OHSAS ) este modalitatea prin care se poate realiza acest lucru .

Sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale a rezultat ca o consecinţă a dezvoltării şi diversificării relaţiilor de muncă atât în interiorul organizaţiei, cât şi în relaţia cu autorităţile statului competente în domeniu.

Trebuie subliniat faptul că acolo unde există deja implementat un sistem de management al calităţii sau/şi de mediu, introducerea şi integrarea unuia de tip OHSAS este destul de uşor de realizat , organizaţia putând să aplice un sistem de management integrat.

Referenţialul în baza căruia se realizează implementarea sistemului OHSAS este SR EN ISO 18001. Acest standard a fost elaborat la cererea organizaţiilor din industrie iar aplicarea lui este voluntară. Există şi ghidul de aplicare al acestuia SR EN ISO 18002.

Etapele implementării unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale sunt:

 • Stabilirea politicii
 • Planificarea
 • Implementarea şi desfăşurarea
 • Verificarea şi stabilirea acţiunilor corective
 • Analizarea efectuată de management
 • Îmbunătăţirea continuă

 

OHSAS conştientizează faptul că performanţa securităţii şi sănătăţii în muncă este generată de modul de lucru. Acesta presupune realizarea structurii organizatorice, planificarea activităţilor, responsabilităţile, practicile, procedurile, resursele pentru dezvoltarea, implementarea, realizarea, analizarea şi menţinerea politicii organizaţiei.

Implementarea sistemului OHSAS conduce la o serie de avantaje pentru organizaţie:

 • reducerea sau eliminarea riscurilor la care sunt expuşi salariaţii în timpul lucrului;
 • conştientizarea personalului cu privire la importanţa securităţii la locul de muncă şi a propriei sănătăţi fizice şi mentale;
 • realizarea securităţii şi sănătăţii în muncă prin eliminarea şi reducerea cauzelor potenţiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 • asigurarea controlului organizaţiei asupra pericolelor, accidentelor şi riscurilor la locul de muncă al angajaţilor;
 • reducerea accidentelor de muncă ce implică responsabilitatea juridică a organizaţiei;
 • îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
 • îmbunătăţirea performanţelor individuale;
 • organizarea eficientă a activităţilor la locul de muncă;
 • posibilitatea demonstrării tuturor celor interesaţi conformitatea politicii de sănătate şi securitate ocupaţională.