MIPE: Săptămâna aceasta începe depunerea cererilor de finanțare pe micrograturile și granturile pentru capital de lucru destinate IMMurilor din sectorul agroalimentar

MIPE: Săptămâna aceasta începe depunerea cererilor de finanțare pe micrograturile și granturile pentru capital de lucru destinate IMMurilor din sectorul agroalimentar

În contextul în care sectorul agroalimentar a fost semnificativ afectat de criza economică generată de pandemia de COVID–19, din Programul Operațional Competitivitate este finanțată acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din sectorul agroalimentar. Măsura face parte din pachetul „Sprijin pentru România”, adoptat de Guvernul României în vederea atenuării efectelor negative ale crizei economice atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru populație.
Pentru acordarea microgranturilor și granturilor pentru capital de lucru, MIPE a pregătit o schemă de ajutor de stat, cu două măsuri:
I. Măsura 4.1.2 -1 Microgranturi în sumă fixă: destinate structurilor individuale de tipul persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, forme asociative/cooperative
Administrator al schemei de ajutor de stat: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în parteneriat cu agențiile subordonate, respectiv Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Agenția pentru Plăți și Intervenție pentru Agricultură.
Microgrant în sumă fixă: 5.000 euro
Fonduri alocate: 50.000.000 euro
Cine poate beneficia de microgranturi:
  • microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexa;
  • persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexa OUG nr. 61/2022
Beneficiari estimați: 10.000 entități
II. Măsura 4.1.2 – 2 Granturi capital de lucru destinate IMM
Administrator al schemei de ajutor de stat: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, în parteneriat cu agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului
Fonduri alocate: 250.000.000 euro
Valoare grantului ce poate fi contractat: min. 5000 euro, max. 120.000 euro
Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește:
  • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;
  • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului poate fi de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma 120.000 euro.
Cine poate beneficia de ajutorul de stat: IMM-urilor, societățil agricole, cooperative agricole, organizații de producători, cu activitate autorizată într-unul din codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexa OUG nr. 61/2022.
Beneficiari estimați: 10.000 entități.
Calendarul contractării microgranturile și granturile pentru capital de lucru destinate sectorului agroalimentar:
24/05/2022         Aprobare și publicare Proceduri de implementare/ Ghidul solicitantului pentru beneficiarii ajutorului de stat prin Ordin al ministrului MAT și MADR în Monitorul Oficial   MAT, MADR
26/05/2022 – 31/05/2022            Lansarea apelului de proiecte pentru granturi pentru capital de lucru               MAT
27/05/2022 – 31/05/2022                           Lansarea apelului de proiecte pentru microgranturi               MADR
03-30/06/2022   Încheierea contracte ajutor de stat          MAT și MADR

Sursa: MIPE

Distribuie