Descriere Proiect

Consolidarea si promovarea dialogului social la nivelul industriei de morarit panificate

 

Titlu proiect

CONSOLIDAREA SI PROMOVAREA DIALOGULUI SOCIAL LA NIVELUL INDUSTRIEI MORARIT-PANIFICATIE – DISOPAN

Finanțator proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 2007 – 2013,

AXA PRIORITARĂ 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”,

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”.

Perioada de implementare

10 luni

Valoarea totala a proiectului

1.129.626,00 lei

Solicitant

Denumire organizatie: PATRONATUL ROMAN DIN INDUSTRIA DE MORARIT, PANIFICAŢIE SI PRODUSE FAINOASE – ROMPAN
Adresa posta electronica: office@rompan.ro
Adresa postala: Calea Plevnei nr.145, sector 6
Reprezentantul legal AUREL POPESCU – Presedinte
Numar de telefon: 0213142413
Numar de fax: 0213122650
Adresa posta electronica: office@rompan.ro

 

Parteneri

Denumire organizatie: Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara (F.S.I.A.) (partener national 1)
Numar inregistrare: 7221327
Adresa postala: Piata Walter Maracineanu nr.1-3, intr 2, et 1, cam 115, sector 1, Bucuresti, cod postal 010155

 

Denumire organizatie: VAPRO-OVP B.V. ( partener transnational 2)
Numar inregistrare: 27145441
Adresa postala: PO box 93 2260 AB LEIDSCHENDAM The Netherlands

 

Obiectivul proiectului

Obiectiv general: dezvoltarea capacitatii institutionale a partenerilor sociali in vederea imbunatatirii calitatii si a rezultatelor dialogului social la nivelul industriei morarit-panificatie.

Obiective specifice:

  1. Dezvoltarea si consolidarea de parteneriate transnationale durabile in vederea asigurarii unor schimburi de experienta si bune practici cu parteneri sociali din Uniunea Europeana, cu participarea a minim 20 de angajati ai partenerilor sociali si ai membrilor acestora.
  2. Promovarea la nivel sectorial a implicarii active a partenerilor sociali in consolidarea dialogului social, in cadrul a 2 activitati de promovare/informare organizate, cu participarea a 9 angajati ai partenerilor sociali si a minim 351 persoane angajate din industria morarit-panificatie.

Activitățile principale ale proiectului

Organizarea şi desfăşurarea a 2 seminarii de informare şi dezbatere pentru promovarea dialogului social cu participarea a câte 180 de persoane din industria morărit-panificaţie

Organizarea şi desfăşurarea unor schimburi de experienţă pentru 60 persoane angajate ale organizaţiei patronale solicitante şi ale organizaţiilor membre ale acesteia

Rezultate principale

Prin implementarea activitatilor proiectului s-au obtinut urmatoarelor rezultate:

  • 468 de persoane angajate in industria morarit-panificatie informate
  • 3 studii de piata realizate si articole referitoare la rezultatele acestora elaborate si publicate
  • 3 schimburi de experienta pentru membrii solicitantului si ai partenerilor sai
  • o conferinta de promovarea a rezultatelor proiectului
  • rapoarte ale rezultatelor obtinute

Grupul țintă

Personalul partenerilor sociali: 7 persoane din partea solicitantului - ROMPAN si 2 persoane din partea partenerului national 1- FSIA Personalul membrilor patronatului solicitant şi al membrilor federatiei sindicale partenere – 351 de persoane, beneficiari indirecţi, care vor participa la acţiunile de informare/promovare.

Rezumat proiect

Proiectul şi-a propus sǎ realizeze consolidarea dialogului şi a solidaritǎţii sociale şi alinierea la normele europene în domeniul ocupǎrii forţei de muncǎ. Promotorul acestui proiect a dorit sǎ creascǎ interesul angajatorilor pentru o implicare activǎ în dezvoltarea resurselor umane cu accent pe standarde şi calificare. Societǎţile comerciale membre ale patronatului ROMPAN au participat la seminariile de informare şi dezbatere, la conferinţa de promovare a dialogului social şi au primit informaţiile realizate prin intermediul studiilor de piaţǎ preconizate.