Foarte important: 9 decembrie 2022 termenul de depunere a cererilor de acordare a sprijinului pentru achiziția materiilor prime grâu, porumb, floarea soarelui

Foarte important: 9 decembrie 2022 termenul de depunere a cererilor de acordare a sprijinului pentru achiziția materiilor prime grâu, porumb, floarea soarelui

ORDONANȚA DE URGENȚĂ 154 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă publicata in MO 1106 din 16 noiembrie 2022 prevede la articolul 1 instituirea unei  “scheme de ajutor de stat  sub formă de  grant acordat operatorilor din industria de procesare a cerealelor și de fabricare a uleiurilor pentru obținerea de făină de grâu, mălai și ulei de floarea soarelui, operatorilor din industria de fabricare a produselor lactate în scopul prelucrării și procesării laptelui crud materie primă și operatorilor din industria fabricării preparatelor pentru hrana animalelor de fermă în scopul obținerii de furaje combinate.”

Conform prevederilor Art.7 – (1) Beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art.6, depun/transmit la DAJ o cerere de solicitare a grantului care cuprinde și declarația pe proprie răspundere că nu se află în reorganizare, lichidare sau faliment, potrivit evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data depunerii solicitării ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 însoţită de următoarele documente:

  1. a) copie a documentelor prevăzute la art.6 lit. c) – f);
  2. b) copiile documentelor de identificare a coordonatelor bancare, precum banca comercială, codul IBAN, în care să fie virate sumele.   (2) Cererile și documentele prevăzute la alin. (1) se depun/transmit în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Deoarece OUG a intrat in vigoare in data de 16 noiembrie 2022 termenul de depunere a cererilor de solicitare a sprijinului este 9 decembrie 2022.

ORDONANȚA DE URGENȚĂ 154 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă publicata in MO 1106 din 16 noiembrie 2022 prevede la articolul 1 instituirea unei  “scheme de ajutor de stat  sub formă de  grant acordat operatorilor din industria de procesare a cerealelor și de fabricare a uleiurilor pentru obținerea de făină de grâu, mălai și ulei de floarea soarelui, operatorilor din industria de fabricare a produselor lactate în scopul prelucrării și procesării laptelui crud materie primă și operatorilor din industria fabricării preparatelor pentru hrana animalelor de fermă în scopul obținerii de furaje combinate.”

Conform prevederilor Art.7 – (1) Beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art.6, depun/transmit la DAJ o cerere de solicitare a grantului care cuprinde și declarația pe proprie răspundere că nu se află în reorganizare, lichidare sau faliment, potrivit evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data depunerii solicitării ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 însoţită de următoarele documente:

  1. a) copie a documentelor prevăzute la art.6 lit. c) – f);
  2. b) copiile documentelor de identificare a coordonatelor bancare, precum banca comercială, codul IBAN, în care să fie virate sumele.

(2) Cererile și documentele prevăzute la alin. (1) se depun/transmit în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Deoarece OUG a intrat în vigoare in data de 16 noiembrie 2022 termenul de depunere a cererilor de solicitare a sprijinului este 9 decembrie 2022.

Ordonanța de urgență poate fi descărcată de aici: OUG schema ajutor de stat

Distribuie