Descriere Proiect

Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară a derulat proiectul POSDRU/182/2.3/S/151536 cu titlul ”Flexibilitate pe piața muncii pentru industria alimentară prin formare profesională continuă (FLEXI-IA-FPC)”, în baza contractului de finantare încheiat cu Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial ”Dezvoltarea Resurselor Umane” – Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.

Proiectul a fost implementat in parteneriat cu Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase – ROMPAN si S.C. Formare Managerială în Turism S.R.L.

Valoarea totala a proiectului a fost de 8.569.641,50 lei, din care asistența financiară nerambursală este de 8.398.248,67 lei.

REGIUNI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

 • Centru
 • Vest
 • Sud Muntenia
 • Nord-Est
 • Sud -Est
 • Bucurest-Ilfov

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Creșterea competitivității și adaptabilității a 718 persoane angajate în intreprinderi/instituții din sectoarele economice incluse în direcțiile actuale de politică industrială (Procesarea alimentelor și bauturilor/Industrie alimentară) și din zonele foste industrializate prin participarea la programe de formare profesională continuă, în vederea obținerii unei calificări complete și actuale, prin activități destinate calificării/recalificării, în corelare cu cerințele pieței muncii, competitivității și dezvoltării durabile.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Dezvoltarea oportunităților de formare profesională și promovarea beneficiilor FPC prin campanii de promovare adresate persoanelor angajate din 5 regiuni de dezvoltare
 • Promovarea accesului angajaților la programe FPC, în vederea obținerii unui certificat de calificare cu recunoaștere națională
 • Dezvoltarea și furnizarea unor programe de FPC în vederea calificării/recalificării în meserii specifice sectorului economic PROCESAREA ALIMENTELOR Și BAUTURILOR/INDUSTRIE ALIMENTARĂ pentru 718 angajați
 • Imbunătățirea capacității profesionale a 718 angajați din intreprinderi/instituții din sectorul economic Procesarea alimentelor și băuturilor/Industrie alimentară inclus în direcțiile actuale de politică industrială și din zonele foste industrializate prin participarea la cursuri de FPC (calificare/recalificare) care respectă standardele recunoscute la nivel european, având la bază metode și material-suport adaptate necesităților moderne de învațare
 • Acordarea de subvenții participanților la programele de formare profesională derulate în cadrul proiectului
 • Sprijinirea accesului și participării la FPC prin organizarea unor schimburi de experiență și diseminare de bune practici în domeniul FPC
 • Promovarea principiilor egalității de șanse, protecției mediului, siguranței și sănatații la locul de muncă

Grupul tinta – este format din 718 angajati din care minimum 50% au domiciliul/reședința în zonele/județele/orașele foste industrializate, inclusiv zonele limitrofe acestora

 


Activitatile proiectului A1 Campanii de promovare privind oportunitatile de formare profesionala a persoanelor angajate, potrivit cererii pietei muncii si a ofertei fortei de munca A2 Sprijinirea a 718 angajati in intreprinderi/institutii din sectoarele economice incluse in directiile actuale de politica industriala si din zonele foste industrializate pentru participarea la programe de formare profesionala continua in vederea calificarii/recalificarii acestora A3 Organizarea unui schimb de experiente si diseminarea bunelor practici in domeniul formarii profesionale continue A4 Activitati specifice managementului de proiect A5 Activitati de informare si publicitate a obiectivelor, activitatilor si rezultatelor proiectului Meserii in care vor fi calificati cei din grupul tinta;
 • Brutar
 • Patiser
 • Morar
 • Lucrător în comerț
 • Lucrător in morărit si panificație
 • Agent deratizare, dezinsecție, dezinfecție
Site proiect: http://www.flexi-calificare-fsia.ro