Descriere Proiect

Cooperarea pentru inovare și schimb de bune practici în dieta hipoglicemică pentru persoanele cu diabet – HYPOGLICEDIET
Proiect no.: 2019-1-RO01-KA203-063499
Perioadă de implementare: Septembrie 2019 – Iunie 2021
Parteneri:

 • Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al Romaniei din Timișoara (Coordonator)
 • Universitatea de Medicina si Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara (UMFT) (P1)
 • Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificație și produse făinoase ROMPAN (P2)
 • Universitatea din Calabria, Italia (P3)
 • Universitatea din Szeged, Ungaria (P4)

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta un parteneriat strategic transnațional, precum și inițiative comune de cooperare și schimb de bune practici la nivel european, care ar conduce la transferul cunoștințelor în domeniul produselor alimentare, tehnologiilor și extractelor vegetale cu funcționalitate și rol nutritiv în dieta hipoglicemiei.
Obiective specifice:

 • Transferul cunoștințelor către grupul țintă și mediul socio-economic.
  •  Va fi dezvoltată o curricula și un suport de curs referitor la matricea vegetală cu indice glicemic scăzut, tehnologii alimentare și practici nutriționale recomandate în dieta hipoglicemică, dar și extracte de plante cu rol farmacologic în diabet.
 • Pregătirea continuă a specialiștilor și instruirea noilor experți.
  • Scopul acestui obiectiv este creșterea nivelului de instruire a 10 experți și a 60 tineri studenți la master, doctoranzi cu calificare ăn domeniul nutriției, tehnologiei plantelor și farmacie, prin organizarea a 4 cursuri de instruire pe o perioadă de 5 zile.
 • Informarea populației.
  • Prin activitățile de diseminare(evenimente de multiplicare, newsletter) va fi prezentataă importanța nutriției în prevenirea și controlul diabetului.

Activități
 • A.1. Activitate de management, coordonare și implementare – responsabil BUAS (LP)
 • A.2. Elaborarea curriculei – responsabil UCA (P3)
 • A.3. Elaborarea cursului – responsabil UMFT (P1)
 • A4. Activitate de training – responsabil ROMPAN (P2)
 • A.5. Activitate de informare și diseminare a rezultatelor – responsabil USZ (P4)