Mediu ISO 14001

Prin natura activităţilor desfăşurate, industria alimentară a modificat şi modifică în continuare mediul înconjurător prin evacuarea de ape uzate, emisii de gaze toxice, emisii de diferite noxe, depozitare necorespunzătoare de deşeuri etc. Orice proces tehnologic de obţinere a unui produs intenţionat este inevitabil însoţit de obţinerea mai multor produse neintenţionate.

Protejarea mediului înconjurător trebuie să fie unul dintre obiectivele fiecărei companii, în condiţiile în care integrarea României în Uniunea Europeană va introduce noi constrângeri legate de acest aspect. Dezvoltarea politicii economice, cadrul legislativ din ce în ce mai restrictiv cu privire la cerinţele legate de protejarea mediului înconjurător, preocupările diverse pentru dezvoltarea durabilă conduc nemijlocit la necesitatea tratării cu atenţie deosebită a tuturor aspectelor care au o directă legătură cu mediul.

Sistemul de Management de Mediu (pe scurt SMM) se poate implementa în cadrul tuturor organizaţiilor în funcţie de condiţiile specifice fiecărei unităţi în parte.

Deşi prin legislaţia în vigoare nu este obligatorie, mulţi operatori economici au implementat sistemului de management al mediului, considerând că este în avantajul lor . Pentru a asigura succesul pe termen lung, organizaţia trebuie să ţină seama de cerinţele societăţii, iar în ceea ce priveşte mediul acestea sunt multe şi diverse, ralizarea lor în totalitate fiind practic imposibil de realizat. Sistemul de management al mediului stabileşte politica în domeniul mediului precum şi metodele şi instrumentele cu ajutorul cărora aceasta poate fi realizată şi menţinută.

Referenţialul în baza căruia se realizează implementarea sistemului de management de mediu în România este SR EN ISO 14001:2005.

Deoarece fiecare organizaţie are propria strategie în abordarea sistemelor de management ( calitate – medui- sistem integrat), familia de standarde ISO 14000, referitoare la managementul mediului a fost elaborată în mod distinct faţă de seria ISO 9000 . Mai mult chiar, în funcţie de natura activităţilor o unitate poate să nu aibă nevoie de ambele sisteme. În timp ce managementul calităţii presupune tratarea sistemică a proceselor pentru a obţine produse de calitate, managementul mediului urmăreşte reducerea impactului pe care îl au asupra mediului anumite activităţi care generează produse neintenţionate.

Sistemul de management integrat al unui operator economic poate cuprinde două aspecte:

  • Managementul calităţii care se ocupă de produsul intenţionat – conform SR EN ISO 9001:2000
  • Managementul mediului care se ocupă de produsul neintenţionat – conform SR EN ISO 14001:2004

Funcţionarea acestui sistem presupune o bună comunicare internă, o definire clară a sistemului organizatoric, o identificare şi documentare exactă a activităţilor şi a proceselor.