Ministerul Finanţelor propune crearea cadrului general pentru înfiinţarea Băncilor Naţionale de Dezvoltare

Ministerul Finanţelor propune crearea cadrului general pentru înfiinţarea Băncilor Naţionale de Dezvoltare

Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul de act normativ care reglementează condiţiile generale de înfiinţare şi funcţionare a băncilor naţionale de dezvoltare, care sunt constituite şi funcţionează ca instituţii de credit conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi ale Regulamentului UE nr. 575/2013, ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acestora, precum şi ale altor acte normative aplicabile, se arată într-un comunicat al instituţiei transmis astăzi redacţiei.
„Scopul creării băncilor naţionale de dezvoltare în România este abordarea directă a disfuncţionalităţilor pieţei financiare şia decalajelor de finanţare, în baza unei analize independente ex-ante, în scopul atenuării şi reducerii lor prin desfăşurarea de activităţi de dezvoltare, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene aplicabilă şi cu actul constitutiv al fiecărei bănci de dezvoltare.Băncile de dezvoltare acordă finanţare în condiţii de piaţă şiacţionează complementar instituţiilor de credit în scopul remedierii deficitelor de finanţare şi disfuncţionalităţilor pieţei financiare”, se precizează în comunicat.
„Guvernul îşi asumă responsabilitatea de a asigura o infrastructură sustenabilă pentru România, indispensabilă pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi creşterii nivelului de trai”, a precizat Adrian Câciu, ministrul Finanţelor.

Distribuie