Monthly Archives - septembrie 2022

Adresă membri referitor la găsirea unor surse de finanțare

Rompan s-a implicat în găsirea unor surse de finanţare a sectorului de morărit-panificaţie, cum ar fi : Subvenţionarea cantităţilor de grâu şi porumb cumpărate în vederea procesării pentru făină şi mălai; Instituirea unei scheme de ajutor de stat numai pentru industria alimentară pentru investiţii în surse regenerabile de energie şi de anvelopare a clădirilor şi altele. Lansarea în cursul lunii septembrie a măsurii 4.1.1. bis, prin care IMM-urile din industria alimentară şi a construcţiilor vor putea contracta granturi de...

Mai mult...