Monthly Archives - iunie 2023

Anunț încheiere mobilitate nr. 3

În cadrul proiectului ”Adaptarea metodelor didactice moderne pentru instructorii din sectorul fabricării produselor făinoase prin căi de învățare flexibile specifice formării adultilor” a fost desfășurată în perioada 12.06.2023-15.06.2023 în Italia, la Sassari – Sardegna activitatea de mobilitate organizată de  ROMPAN. Organizația gazdă a fost AGRIS SARDEGNA – AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA din Bonassai, Sassari. Au participat 18 persoane de la: ROMPAN, MARIOT BM COM SRL; Panimar Grup 2000 SRL; VERAPAN S.R.L.; ENACHE MORARIT S.R.L.; GoodMills Romania SRL, Brutaria...

Mai mult...

Comunicat de presă

În ultimele zile asistăm la un val de informări mincinoase promovate de unele rețele sociale, privind folosirea în panificație a făinii de insecte. Aceste afirmații false privesc firma VEL PITAR dar aduc atingere întregii industrii de panificație românești. Prin prezenta luare de poziție afirmăm clar că în industria românească de panificație și produse făinoase nu sunt folosite făinuri realizate din specii de insecte chiar autorizate. Mai mult, Autoritatea Națională pentru Protecția Comsumatorilor în parteneriat cu asociațiile producătorilor și consumatorilor, urmărește îndeplinirea obligației...

Mai mult...

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare aferente intervențiilor din cadrul Pilonului II din Planul Strategic PAC 2023-2027 în anul 2023

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare aferente intervențiilor din cadrul Pilonului II din Planul Strategic PAC 2023-2027 în anul 2023  Cod intervenție  Denumire Intervenție Perioadă estimativă lansare sesiune Alocare orientativă (total cheltuieli publice) euro DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații Iunie 2023 400.000.000 DR-26 Înființarea sistemelor de irigații Iunie 2023 102.421.176 DR–30 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri Iunie 2023 250.691.764 DR-37 Transfer de cunoștințe Iunie 2023 1.800.000 DR–20 Investiții în sectorul zootehnic Iulie 2023 224.610.728 DR–22 Investiții     în                   condiționarea,                depozitarea                   și procesarea produselor agricole și pomicole Iulie 2023 210.300.000   DR-36 LEADER    -                 Dezvoltarea                 locală                 plasată                 sub responsabilitatea comunității   Iulie 2023   500.000.000 DR-27 Crearea/modernizarea infrastructurii de acces agricolă Iulie 2023 100.000.000   DR-28 Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere...

Mai mult...