MATERII PRIME ȘI MATERIALE AUXILIARE DIN IMPORT

MATERII PRIME ȘI MATERIALE AUXILIARE DIN IMPORT

În ultimul timp, la noi în țară a crescut ponderea materiilor prime și materialelor auxiliare din import utilizate în procesul de producție.

Există în piață semnale că anumite materii prime provenite din import nu respectă criteriile de calitate și siguranță alimentară stabilite prin prevederile regulamentelor în vigoare în UE.

Folosirea acestor materii prime în unitățile de procesare din industria de morărit, panificație și produse făinoase poate să pună astfel în pericol sănătatea consumatorilor.

În acest sens am recomandat membrilor noștri ca în cazul cumpărării din import a unor materii prime să verifice pe lângă parametrii de calitate si aspectele legate de contaminarea loturilor achiziționate (potrivit Regulamentului (CE) NR. 1881/2006 AL COMISIEI de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare și Regulamentului (CE) NR. 2073/2005 AL COMISIEI privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare cu modificările ulterioare) pentru a nu utiliza în procesul de fabricație materii prime cu deficiențe de calitate.

Estimăm că autoritățile statului vor face controale la procesatori în perioada următoare pentru verificarea calității materiilor prime din import folosite de industria alimentară în general și în industria de morărit și produse făinoase în particular dar și a respectării în totalitate a limitelor maxime de contaminare prevăzute în legislația în vigoare.

Mai mult, am solicitat membrilor dacă au indentificat loturi de materii prime contaminate să ne transmit ce defecte s-au găsit și dacă sunt informatii că alți antreprenori din domeniu au utilizat astfel de materii prime din import să ne transmită și acest lucru.

Distribuie