Descriere Proiect

STUDII PRIVIND AMELIORAREA PARAMETRILOR DE CALITATE AI FĂINURILOR OBŢINUTE PRIN MĂCINAREA GRÂNELOR CU CALITĂŢI PANIFICABILE SLABE PENTRU OBŢINEREA UNOR PRODUSE DE PANIFICAŢIE DE CALITATE

 

Rezumat proiect

Este bine cunoscut faptul că pentru a obţine produse de calitate sunt necesare materii prime de calitate. Acest principiu stă şi la baza industriei de morărit şi panificaţie care încearcă să realizeze produse de calitate şi pe gustul consumatorilor români, însumând savoarea unor produse tradiţionale deosebite cu cea a unor produse noi preluate de la alţi brutari europeni. La noi in ţară, până în acest moment, nu a existat un studiu de cercetare la nivel naţional, ale carui rezultate sa poată fi aplicate pentru a rezolva probleme punctuale de calitate.

Doar în unele unităţi de morărit care au întâmpinat probleme serioase în prelucrarea anumitor loturi de făină s-au încercat diferite modalităţi de ameliorare, dar la scară mică, fără ca rezultatele să poată fi extinse la nivel naţional.

Finanțator proiect

PROIECT FINANŢAT DE MAPDR PRIN SCHEMA COMPETITIVĂ DE GRANTURI „Modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agriculturǎ” (MAKIS) CU FINANŢARE DIN PARTEA BĂNCII MONDIALE

Perioada de implementare

17.07.2009-30.09.2010

Valoarea totala a proiectului

315633 eur din care 249725 eur finanţare prin Schema Competitivă de Grant (SCG)

Solicitant

Denumire organizație: PATRONATUL ROMÂN DIN INDUSTRIA DE MORĂRIT, PANIFICAŢIE ȘI PRODUSE FĂINOASE – ROMPAN
Adresa poștală: Calea Plevnei nr.145, sector 6
Reprezentantul legal AUREL POPESCU – Președinte
Număr de telefon: 0213142413
Număr de fax: 0213122650
Adresa poștă electronica: office@rompan.ro

 

Parteneri

Denumire organizație: INSTITUTUL DE BIORESURSE ALIMENTARE (IBA)
Adresa postală: Str. Dinu Vintilă, Nr.6, Cod 021102, Sector 2, Bucureşti
Număr de telefon: 021.210.91.28
Număr de fax: 021.211.36.39
Adresa poştală electronică: nastasia.belc@bioresurse.ro

 

Denumire organizație: S.C. VEL PITAR S.A.
Adresa postală: Str. Emil Racoviţă nr. 3-5, sector 4, 041751 Bucureşti
Număr de telefon: 021- 4609953
Număr de fax: 021-4609909
Adresa poştală electronică: office@velpitar.ro

 

Denumire organizație: S.C. PURATOS PROD S.R.L.
Adresa poștala: Şos. de Centură, Nr. 25, 077180 Sat Tunari, Com. Tunari, Jud. Ilfov, România
Număr de telefon: 021-5294949
Număr de fax: 021-5294969
Adresa poştală electronică: info_romania@puratos.com

 

Activitățile principale ale proiectului

A avut ca scop caracterizarea calităţii grâului la nivel naţional.

Activitatea a demarat prin prelevare de probe de grâu din recolta anului 2009 din toate cele 41 de judeţe. Pentru a avea o cercetare laborioasă, au fost necesare un numar total de cca. 800 probe. Fiecare probă a cântărit 1,5 kg.

Problele s-au analizat în cadrul laboratorului partenerului IBA.

Rolul cercetării a constat în identificarea probelor cu probleme de calitate, cum ar fi: indice de deformare, puterea redusă făinii ce urmeaza a fi fabricată, conţinutul nesatisfăcător în gluten, conţinutul nesatisfăcător în enzime etc.

A avut ca scop ameliorarea făinurilor obţinute pe baza probelor de grâu cu diferite defecte (vezi activitatea 1.1).

Pe baza problemelor identificate s-au stabilit substanţele (premixurile) care s-au adăugat în făină. S-au efectuat probe de laborator în acest sens şi s-au identificat tehnologii de ameliorare din partea partenerului Puratos Prod.

Studierea profilului consumatorului a servit unei mai bune interactiuni dintre cerere şi oferta. S-au identificat preferinţele consumatorilor în legatură cu calitatea şi gama sortimentală a produselor de panificaţie. Studiul s-a realizat la nivel naţional pe un eşantion reprezentativ, incluzând atât mediul urban cât şi mediul rural.

Problele s-au analizat în cadrul laboratorului partenerului IBA.

Rolul cercetării a constat în identificarea probelor cu probleme de calitate, cum ar fi: indice de deformare, puterea redusă făinii ce urmeaza a fi fabricată, conţinutul nesatisfăcător în gluten, conţinutul nesatisfăcător în enzime etc.

In urma studierii preferinţelor consumatorului s-au ales un numar de 4 produse de panificaţie care au fost fabricate cu tipurile de făinuri ameliorate în laboratorul partenerului Vel Pitar.

Calitatea făinii sau a anumitor constituenţi naturali ai acesteia, asa cum este glutenul, a fost dedusă din indicatorii senzoriali şi fizico – chimici ai pâinii obţinute (volum, formă, culoarea şi aspectul cojii, culoarea miezului, structura şi textura miezului, porozitate, elasticitatea miezului, gustul, aroma, raportul înălţime / diametru etc).

Rezultatul acestei activităţi a constat în identificarea practică a celor mai bune tehnologii de fabricare cu impact pozitiv asupra calităţii produselor finite.

S-a realizat şi o analiză cost-beneficiu, pentru a identifica dacă tehnologiile obţinute sunt eficiente din punct de vedere economico-financiar.

Specializarea se realizează prin intermediul unui traning organizat de partenerii Puratos şi Vel Pitar privind ameliorarea făinurilor şi adaptarea tehnologiilor de panificaţie.

Specializarea se realizează prin intermediul unui traning organizat de partenerii Puratos şi Vel Pitar privind ameliorarea făinurilor şi adaptarea tehnologiilor de panificaţie.

Se va derula in 20 din judetele tarii. Se vor realiza prezentari teoretice si demonstratii practice la care vor participa cel putin 100 de firme de profil din toate judetele.

Obiectivul proiectului

Obiectivul principal al proiectului vizează creşterea calităţii produselor de panificaţie prin implementarea tehnologiilor superioare de fabricaţie şi diseminarea acestora spre morarii şi procesatorii din sector. Proiectul include atât o fază experimentală, cât şi activităţi masive de diseminare. Aria de aplicare este întreg teritoriul României.

 

 


Grupul țintă

  1. Morarii: aceştia vor cunoaşte calitatea grâului românesc la nivel naţional pe baza cercetătorilor care se vor realiza de către ROMPAN, IBA, VEL PITAR şi PURATOS şi vor şti către care zone îşi vor orienta comenzile. In acelaşi timp vor cunoaşte tehnologiile de ameliorare a făinii;
  2. Brutarii (Industria de Panificaţie): aceştia vor cunoaşte tipurile de făină obţinute şi ameliorate, vor cunoaşte în detaliu profilul consumatorului şi de asemenea vor cunoaşte tehnologii superioare de fabricare a produselor de panificaţie cu ajutorul loturilor de făină ameliorată;
  3. Consumatorii: cererea acestora va fi satisfăcută prin prezenţa pe piaţă a unor produse alimentare de calitate superioară. Este de aşteptat ca impactul din punct de vedere al creşterii calităţii produselor să nu fie unul spontan, dar având în vedere că principalii brutari (fabrici din domeniu) îşi exprimă în acest moment dorinţa de a creşte calitatea, impactul va fi unul puternic pozitiv pe termen mediu şi lung;
  4. In categoria beneficiarilor pot fi incluşi şi fermierii producători de cereale, deoarece aceştia vor putea să valorifice mai uşor grânele necorespunzătoare şi vor şti să îşi adapteze structura producţiei (planul de cultură) conform cerinţelor şi exigenţelor morarilor;
  5. O altă categorie de beneficiari vor fi direcţiile agricole judeţene.