Descriere Proiect

Methods to reduce food waste in flour products by developing the specific competence of specialists in the sector

”Metode de reducere a risipei alimentare la produsele făinoase prin dezvoltarea competențelor specific ale specialiștilor din sector”

Stop Waste to VET

Contract nr. – 2021-1-RO01-KA220-VET-000028008

Parteneri:

 • UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII ”REGELE MIHAI I” din Timișoara
 • UNIVERSITA DELLA CALABRIA – Italia
 • UNIVERSITATEA DE ȘTIINTE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ NAPOCA – România
 • EESTI MAAULIKOOL – Estonia

Contextul proiectului: KA220-VET Cooperation partnerships in vocational education and training

Durata:  24 luni, 28 februarie 2022 – 27 februarie 2024

Obiectiv general:

Reducerea risipei alimentare pe produse din făină în condițiile actuale de dezvoltare durabilă a economiei circulare în țările partenere cu efecte asupra tuturor actorilor implicați în lanțul de producători-distribuitori-comercianți

 

Obiective specifice

 Îmbunătățirea procedurilor și mijloacelor de reducere a risipei alimentare în instituțiile din țările partenere

 • Reducerea risipei alimentare la produsele din făină în sectorul producției de produse din făină
 • Împuternicirea specialiștilor în distribuția și comercializarea produselor din făină pentru a economisi resursele naturale și a proteja mediul
 • Consolidarea capacității instituționale a organizațiilor partenere prin realizarea de schimburi de bune practici privind reducerea risipei alimentare în industria făinii
 • Conștientizarea specialiștilor din industria produselor din făină din lanțul de distribuție și marketing din țările partenere cu privire la importanța reducerii risipei alimentare a produselor din făină

Activități:
 • 1. Management, coordonare și implementare – responsabil: ROMPAN
 • 2. Activitatea de elaborare a rezultatelor proiectului – responsabil: Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I”, Timișoara, România
 • 3. Activitate de instruire – responsabil: Universita della Calabria, Italia
 • 4. Activitatea de informare și diseminare – resposabil: USAMV Cluj-Napoca, Romania
  ● Newsletter #1 [EN] [EST] [IT] [RO]
  ● Newsletter #2 [EN] [EST] [IT] [RO]
  ● Newsletter #3 [EN] [EST] [IT] [RO]
  ● Newsletter #4 [EN] [EST] [IT] [RO]
  Articol USAMV Cluj
  Articol Unical
  Articol ULS Timisoara
  Article Estonia Flour waste
 • 5. Activitatea de monitorizare a calității – responsabil: Eesti Maaulikool, Estonia
  Rezultate
 • Curricula ”Mijloace și metode de reducere a risipei alimentare în fabricarea produselor făinoase”
 • Suport de curs ”Mijloace și metode de reducere a risipei alimentare în fabricarea produselor făinoase”
 • Ghid adresat specialiștilor din lanțul de distribuție comercială pentru reducerea risipei alimentare pentru produsele alimentare
 • 3 cursuri de instruire de scurtă durată – 4 zile pentru 11 persoane
 • 6 conferințe de diseminare - 260 participanți informați
Pliant STOP WASTE
Curriculum STOP WASTE TO VET
● Manual STOP WASTE TO VET [EN] [RO] [EST] [IT]
● Ghid adresat specialiștilor din lanțul depozitare-distribuție-comercializare a produselor făinoase pentru reducerea risipei alimentare [EN] [RO] [EST] [IT]