Descriere Proiect

 

ID Proiect: POCU/464/3/12/128162
Titlu proiect: ”Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini ale angajaților din industria de morărit, panificație și produse făinoase
Cod SMIS 2014+: 128162
Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini ale angajaților din industria de morărit, panificație și produse făinoase
Proiect cofinanțat din Fonduri Europene Structurale și de Investiții din România prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
    Perioada de implementare:  Octombrie 2019 – Aprilie 2021

Proiectul ”Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini ale angajaților din industria de morărit, panificație și produse făinoase” ce are ca obiectiv general cresterea competitivitatii profesionale prin dezvoltarea resurselor umane, prin facilitarea accesului la servicii de formare profesionala continua si servicii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale pentru 537 persoane – angajati din industria de morarit, panificatie si produse fainoase din regiunile  Nord-Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia și Centru in vederea cresterii performantelor in plan profesional, in concordanta cu cerintele locurilor de munca din sectorul de morarit, panificatie si produse fainoase.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Cresterea gradului de interes si constientizare a angajatilor din industria de morarit, panificatie si produse fainoase din regiunile vizate de proiect privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua
2. Cresterea performantelor in plan profesional pentru 442 persoane care vor participa la cursurile de calificare si perfectionare
3. Evaluarea / validarea si recunoasterea experientei si invatarii anterioare, inclusiv a competentelor dobandite in contexte de invatare non formale si / sau informale, pentru 95 de persoane, pentru calificarea Brutar
4. Sprijinirea a 15 intreprinderi (IMM-uri) din industria de morarit, panificatie si patiserie in vederea introducerii de programe de invatare la locul de munca

 


Grupul țintă va fi format din 537 persoane in grupul tinta ce vor participa la programe de formare profesională și evaluare li certificare a competențelor profesionale astfel:
 • 15 persoane vor participa la cursul de calificare BRUTAR - COR 7412.1.1
 • 332 persoane vor participa la cursul de calificare nivel 2 OPERATOR PRELUCRARE PRODUSE FAINOASE COR 816027
 • 95 persoane vor participa la cursul de perfectionare BRUTAR COR 751201
 • 95 de persoane vor participa la procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale pentru calificarea BRUTAR
 1. Anunt lansare proiect
 2. Invitatie lansare proiect
 3. Agenda conferinta
 4. Afis proiect
 5. Pliant POCU
 6. Material promovare proiect POCU
 7. Prezentare A4.1 POCU
 8. Anunt finalizare proiect
 9. Metodologie de introducere si aplicare a programelor de instruire de catre firmele cu activitate in acest domeniu
 10. Analiza nevoilor de instruire
 11. Link platforma: https://rompan.softwareespresso.ro/page/2